{hrefBegin}
Košík{basketCount} {basketPrice}
{hrefEnd}
 
{changeCurrency}
Pravidla určení skupiny odběratelů

 

Pravidla určení skupiny odběratelů

Odběratelé jsou řazeni do cenových kategorií podle následujících podmínek:


Kategorie Z

 • Za tyto ceny nakupují koncoví zákazníci, kteří nejsou registrovaní, ani neabsolvují semináře.

Kategorie D4

 • Nakupovat za tyto ceny mají možnost ti, kteří si zakoupili registraci do ECC klubu. Registrace se hradí dle platného ceníku.
 • Registrovaní účastníci systému vzdělávání.
 • Odběratelé se mohou přesunout do kategorie D3 složením ZK1, a nebo obratem 2000 Kč s DPH/90 dní zpětně. Pokud tento obrat neudrží, opět klesají do D4.
 • Odběratelé se mohou přesunout do kategorie D2, pokud mají obrat 50 000 Kč s DPH/90 dní zpětně. Pokud tento obrat neudrží, opět klesají do D4/D3.

Kategorie D3

 • Mají registrovaní odběratelé, kteří absolvovali semináře Z1 – Z3 a složili ZK1. Po složení ZK1 již nemohou klesnout do kategorie D4 a Z.
 • Odběratelé se mohou přesunout do kategorie D2 složením ZK2 a nebo obratem 5000 Kč s DPH/90 dní zpětně. Pokud tento obrat neudrží, opět klesají do D3.

Kategorie D2

 • Mají dříve registrovaní odběratelé, kteří složili ZK1, absolvovali semináře S1 – S4 a složili ZK2. Po složení ZK2 již nemohou klesnout do kategorie D3, D4, Z.
 • Majitelé přístroje Salvia/Acucomb nebo EAMset již nemohou klesnout do nižší kategorie. Avšak pro možnost dalšího postupu v rámci kategorií musí složit ZK2.
 • Odběratelé splňující všechny podmínky D2 se mohou přesunout do kategorie D1, pokud navíc splní podmínku obratu 15000 Kč s DPH/90dní zpětně, když jej nemají, opět klesají do kategorie D2. Současně však musí mít zakoupený jeden z Salvie/Acucomb/EAMset nebo jiný ECC akceptovaný přístroj.

Kategorie D1

 • Mají registrovaní odběratelé, kteří složili ZK2 a mají obrat 15000 Kč s DPH/90dní zpětně + zakoupený přístroj Salvia/Acucomb/EAMset.
 • Absolventi kurzu V1 se složenou ZK3 + obratu 15000 Kč s DPH/90dní zpětně + zakoupený přístroj Salvia/Acucomb, nebo jiný, námi akceptovaný přístroj.
 • Osvědčená centra Informační metody – tato centra mají kategorii D1 stabilně

 

 

 Rozhodné období – rozhodným obdobím se rozumí období posledních 90-ti kalendářních dní před plánovaným nákupem, na který se mají vztahovat členské ceny. (příklad: na nákup učiněný dne 30. 4. se vztahuje součet všech nákupů učiněných za posledních 90 kalendářních dní tj. poslední den, který se započítává je 31.1.. Na nákup učiněný dne 1.5. je rozhodné období od 1.2., tj. nákupy učiněné 31.1. se již nezapočítávají.)

 „Kmenová kategorie“ – určuje výchozí kategorii odběratele.

Z „kmenové kategorie“ se do výhodnější kategorie odběratel může přesunout:

 • buď splněním obratu. Pokud však daný obrat nedodrží, opět se vrací do své původní kategorie „kmenové“,
 • nebo nákupem jednoho z přístrojů nebo software (Salvie/Acucomb/EAMset )
 • nebo složením dané závěrečné zkoušky, kde se odběratel do výhodnější kategorie přesouvá již stabilně, tj. vyšší kategorie se stává pro odběratele novou „kmenovou kategorií“. Typicky – složení ZK2 přesouvá odběratele z kategorie D3 do D2, nákup Salvie = posun z D3 do D2

Rozpis kreditového systému

Pro získání statutu Certifikovaného centra Informační metody je mimo jiné potřeba průběžně získávat 10 kreditů vždy za období dvou let. Účast na vzdělávacích akcích se kontroluje a započítává každý rok zpětně.

Systém hodnotí účast na jednotlivých vzdělávacích akcích přesně určeným počtem kreditů:

 • Kongresový den Brno a Praha                  5 kreditů
 • Letní škola                                                10 kreditů
 • Celoroční praktický kurz                           10 kreditů - (pro pokročilé)
 • Pokročilý praktický kurz                             8 kreditů - (pro pokročilé)
 • Praktiská Salvia i EAM set                         5 kreditů

 

 

 

Registrace pro zasílání novinek na emailové adrese ecc@joalis.cz
(c) blackies.net