{hrefBegin}
Košík{basketCount} {basketPrice}
{hrefEnd}
 
{changeCurrency}
Co je informační metoda?


Informační metoda Joalis je metoda holistická (z řeckého holos=celý), zabývá se zdravotním stavem člověka z celostního pohledu - dívá se na zdraví jako na propojení psychiky, emocionality a fyzického těla, neboť vše souvisí se vším. Na fyzické úrovni se jedná o metodu očisty (detoxikace) jednotlivých orgánů a tkání, přičemž je třeba postupovat logicky, po částech - po orgánech a tkáních, a krůček po krůčku pomáhat tělu obnovit jeho samoléčící schopnosti. Na úrovni psychiky je velmi důležité nalezení vyrovnaného vztahu k sobě sama a vlastní hodnoty. Řada nemocí je způsobena právě tím, že si člověk neváží sám sebe a nemá se rád.

Každá detoxikační metoda se snaží vyhledat a vyloučit z těla toxické látky, aby nedocházelo k jejich dalšímu škodlivému působení. Informační metoda vytvořila proces efektivního čištění organismu. Ten je založen na postupné aplikaci informačních detoxikačních přípravků, které pomáhají tělu zbavit se pomocí vlastní imunity konkrétních toxinů z orgánů a tkání, a tak přispívají k jejich normální činnosti. Jednotlivé přípravky Joalis v sobě spojují sílu optimální kombinace bylin a holografické informace o toxinu v konkrétní tkáni.  

Cílem metody je přirozená rovnováha - rovnováha všech funkcí organismu (pohybových, metabolických, obranných a dalších), a tím i postupné odstranění zdravotních obtíží a navrácení přirozené obranyschopnosti organismu.

Velkou výhodou informační metody je, že jde o metodu zcela neinvazivní, nezasahující do přirozeného fungování organismu.

Informační metoda detoxikuje od mnoha typů toxinů. Toxinem se rozumí rušivý vliv, který dokáže narušit regulaci systému (organismu).

  • Toxiny ze životního prostředí – chemické sloučeniny, těžké kovy a jejich sloučeniny
  • Infekční mikrobiální ložiska a jejich toxiny
  • Emoční toxiny
  • Chemie průmyslová, potravinářská, zemědělská, bytová a další
  • Radioaktivní látky
  • Cizorodé bílkoviny ze životního prostředí
  • Toxické látky vzniklé trávením
  • Léky, drogy
  • Metabolické toxiny
  • Biogenní soli

Mezi zdroje toxinů patří samotná existence jedince i lidstva a dále také strava či konkurenční živé organismy. Každý živý organismus se snaží osídlit a ovládnout co největší životní prostor, mikroorganismy proto produkují mikrobiální toxiny jako bojové látky, které mají zabránit imunitnímu systému nebo jiným mikroorganismům jejich likvidaci. Organismus se přítomnosti toxinů brání, a tak spontánně provádí detoxikaci – rozkladem toxinů, jejich deaktivací či fagocytózou (pohlcením cizorodých látek imunitními buňkami). Poruchy deaktivačních, fagocytárních, imunitních a vylučovacích mechanismů vedou k hromadění toxických látek. Různé tkáně mají rozdílnou citlivost na jednotlivé toxiny, a tak vzniká velká variabilita symptomů a nemocí.
Spontánní snahu organismu eliminovat toxiny navíc blokují emoce, které svou přítomností znemožňují, aby si imunitní systém sám poradil s cizorodými látkami. Jedná se např. o emocionální stres, blokovaný emocionální konflikt, citovou deprivaci, psychosociální stres či psychocysty a traumata. 

Indikace pomocí přístroje Salvia
Salvia je modifikace původního EAV přístroje pro elektroakupunkturní diagnostiku, který sestrojil německý lékař Reinhold Voll. Na rozdíl od klasického měření EAV, kdy se měří z několika bodů na konečcích prstů, se u této modifikace EAM měří pouze z jednoho bodu na dlani, tzv. bodu osrdečníku. Vyšetření Salvií není bolestivé, sonda indikuje pouze povrchové napětí kůže a změnu odporu, takzvaný vegetativní funkční test. Jsou sledovány změny v rovnováze vegetativního (autonomního) nervového systému v sympatiku a parasympatiku. Tyto děje neovlivňujeme vůlí a projevují se zvlhnutím rukou, rychlostí dechu, tepu, změnami tlaku, rozšířením zornic... V podstatě sledujeme změny ve stresové a emoční reakci v podvědomí člověka na základě vkládaných dotazů.  Na této psychogalvanické reakci je také založen detektor lži. Salvia tedy zjišťuje změnu v bodu osrdečníku při vložení informace ve formě ampule nebo pomocí počítačového programu EAMset. Tato změna může znamenat přítomnost toxinů v lidském organismu, které nám škodí, a zároveň nám může napomoci získat řadu dalších informací, jako např. zjistit kvalitu funkce jednotlivých orgánů. Přístrojem je možné také testovat optimalizaci stravy, zjišťovat snášenlivost alopatických přípravků či ověřovat výběr přípravků homeopatických. Poradce se tak ve své praxi s klientem rozhoduje, které části těla se bude věnovat přednostně tak, aby informační metoda rychle působila a potíže klienta co nejdříve vymizely. 

 

Registrace pro zasílání novinek na emailové adrese ecc@joalis.cz
(c) blackies.net