{hrefBegin}
Košík{basketCount} {basketPrice}
{hrefEnd}
 
{changeCurrency}
Starší prezentace vytvořené do roku 2012 - ke stažení
Pro pokročilé

Emoce a psychika:
 • Deprese Deprese jako symptom, struktury v mozku odpovědné za vznik deprese a jejich detoxikace
 • Emoce Emoce a jejich role v detoxikaci, role psychické medicíny v minulosti a nyní, toxické emoce blokují detoxikaci, co jsou toxické emoce a jak je odstranit z tkání
 • Pentagram emocí Emoce pojící se k jednotlivým orgánům pentagramu, jejich symbolika, snové archetypy,
 • Psychologie lidských nemocí Charakteristika lidské emoce, co emoce ovlivňují, radost versus smutek, účel emocí, emoce a mozek, limbický systém, emoce v pentagramu
 • Spokojenost Hierarchie lidských potřeb, tři zásady spokojenosti, kniha Čtyři dohody, spokojenost a detoxikace
 • Úzkost a strachy Co všechno patří ke strachům a obavám, typické promluvy, archetypy strachu, spojení s okruhem ledvin, ledvinové chemické toxiny, detoxikace mozku vzhledem k úzkosti, strach blokuje účinnost informační medicíny, druhy úzkostných poruch podle klinického řazení, jaké fyzické projevy úzkost vyvolává, co proti strachu pomáhá a co ne, generalizovaná úzkostná porucha, vlivy z dětství, stres je spouštěčem GAD, nejčastější stresory, mantra proti stresu a úzkosti, jak bojovat proti strachu, cviky na protažení mer.ledvin a močového měchýře, obrazy
 • Zdravý spánek Spánek obecně, jakými mechanismy je regulován, biologické hodiny, Hypothalamus, vnímání světla, fáze spánku, retikulární formace, IL v mozku, funkce spánku, základní vegetativní funkce ve spánku, význam snů pro duševní zdraví, poruchy spánku, melatonin - spánkový hormon
 • Způsob překonávání nemocí Jedním z cílů DM je naučit člověka ovládat své emoce, jak překonat jednotlivé emoce, vizualizace a preparáty, které k tomu mohou pomoci
Mikrobiologie:
 • Akutní infekce Akutní versus chronické , projevy onemocnění, reakce imunity, horečka, jak mohou pomoci informační preparáty, jaké preparáty využít, jak je užívat, přehled mikrobiálních preparátů, orgánové komplexy
 • Bakteriální preparáty Enterobac čeleď enterobakterie, BacterminFerm - gram negativní nefermenující bakterie, BcterminMisc - gram negativní ostatní bkterie, Kokmin - gram negativní koky, Kokplus - gram pozitivní koky, Bacterplus - gram pozitivní bacily, Anaerob - anaerobní b., Mollicut, Spirobor
 • Borelióza historie, popis a zařazení, přenašeči, nákaza a průběh nemoci, imunita a borelioza, autoimunita a borelie, kasická diagnostika, léčba antibiotiky
 • Herpes buňka, herpes, skupina herpes virů, DNA viry, latentní infekce, reinfekce, neuroimunitní osa, výkonné nástroje imunity, imuita a herpes, protilátky, Herpes simplex, virus Varicella Zoster, Ebvirus, CMV - cytomegalovirus
 • Houby a plísně Houby, stavební jednotka, metabolismus plísní, užitečné a škodlivé plísně a houby, detoxikace plísní a jejich toxinů, povchové plísně, candidoza, ledviny a porotiplísňová imunita, aspergilloza, preparáty
 • Chlamydie Chlamydie - energetičtí parazité, vývojový cyklus, Chlamydi trachomatis u mužů a dětí, Chlamydia pneumoniae, chronické nemoci spojené s těmito parazity, Apoptóza, preparát Chlamydi
 • Chřipka Chřipka v dějinách lidstva, její původci, virus chřipky A a jeho 16 podtypů, H5N1 - virus ptačí chřipky - množení viru, co to vlastně chřipka je a její příznaky, protivirová obrana, jak proti chřipce?
 • Komplexy Základní rozdělení preparátů - helpy, dreny, emocionální, antimikrobiální, organické a anorganické toxiny a komplexy, detailní popis a obsah jednotlivých orgánových komplexů
 • Mycobakterie Základní popis mykobaterií, Mycobacterium Tuberculosis -> tuberkulóza primární a sekundární, formy TBC, BCG vaknice proti TBC, preparát Mycobac a detox. souvisejících okruhů orgánů
 • Očkování Problematika očkování, jeho výhody a rizika, složení a typy vakcín, přehled nepovinných očkování, zátěž očkováním jako spoušteč autoimunitních a alergických reakcí, preparát Deimun Aktiv
 • Papillomaviry Popis viru HPV, lidské papillomaviry, kožní a slizniční HPV, nákaza těmito viry, nejčastější místa výskytu, očkování proti HPV a jeho nevýhody, detoxikační preparáty určené na tuto problematiku
 • Viry DNA Vlastnosti a popis virů, jejich vliv na buňky a spojitost s karcinomy, viry DNA, ss DNA - rozdělení do čeledí a podčeledí, ds DNA - rozdělení do čeledí a podčeledí
 • Viry RNA Viry ds RNA - rozdělení do čeledí a počeledí, ss RNA - rozdělení do čeledí a podčeledí


Toxiny:

 • Antibiotika Historie antibiotik, jejich působení a nežádoucí účinky, přizpůsobivost mikrobů vůči antibiotiků, vliv na životní prostředí, preparát ATB
 • Cizorodé bílkoviny Cizorodá bílkovina=večně útočící toxin, jejich průnik do organismu, postup detoxikace pomocí EAM setu, preparát MindDren a další souvislosti
 • Dioxiny a furany Základní vlastnosti těchto látek, toxické účinky, výsledky experimentů a výzkumů
 • Gluten Zařazení mezi toxiny, celiakie-imunitní onemocnění, co je to vůbec lepek neboli gluten, trávení bílkovin, gliadin, reakce imunity, onemocnění a jeho formy, postup detoxikace, dieta
 • Chemické látky Nejproblematičtější chemické látky, měření chemické záteže pomocí Salvie
 • Karcinogeny Látky, které jsou příčinou vzniku rakoviny, rozdělení podle stupně nebezpečnosti a přehled preparátů určených k detoxikaci jednotlivých typů
 • Kovy Nejvýznamnější toxické kovy, rtuť - její zdroje,vstup do organismu a následná detoxikace, olovo, kadmium
 • Metabolity Proč nás vlastně poškozují, jejich souvisrlosti s dalšími toxiny, jak je detoxikovat, problematika glutenu, nesnášenlivosti a alergie
 • Radioaktivity Co je vůbec radioaktivita, tři zdroje radioaktivních látek, jaderné pokusy a následný radioaktivní spad, Černobyl, další radioaktivní látky, měření pomocí Salvie, preparát Ionyx

Orgány:

 • Arterie Pohled tradiční čínské medicíny, srdce a pentagram, arterie a krev, detoxikace arteriálního systému
 • Autonomní NS Popis, funkce a organizace ANS, souvislost s čínským pentagramem, toxiny v ANS a poruchy jeho funkce, preparát Vegeton, zařazení v EAM setu
 • Enterální NS Jak funguje ENS a co ho tvoří, anatomi a funkce enterálního nervového sytsému, preparát Enternal
 • Gynekologické ústrojí Anatomie a fyziologické funkce gynekologického ústrojí, Hypofýza, pánev a její anatomie, toxiny související s tímto ústrojím, detoxikační preparáty
 • Hormony - úvod Co jsou hormony?, jejich historie, role hormonů v přírodě, nervový systém, hormonální systém
 • Hormony - Hypofýza Hypofýza neboli podvěsek mozkový - hlavní řídící orgán hormonálního systému, hormony hypofýzy, Adenohypofýza-přední lalok hypofýzy a Neurohypofýza-zadní lalok, detoxikace hypofýzy a hypotalamu
 • Hormony - Hypotalamus Hypotalamus - část mezimozku, hormony hypotalamu, vztah k autonomním funkcím, ke spánku a k biologickým rytmům, centrum "hladu" a centrum "sytosti", žízeň, řízení tělesné teploty, hypotalamus a řízení sexuálního chování, detoxikace hypotalamu
 • Hormony - kosti a vápník Kosti a vápník, krev a vápník, hormony a jejich vliv na udržení hladiny vápníku, další látky související se stavbou kostí, detoxikace kostní spongie
 • Hormony - nadledviny Dřeň nadledvin - adrenalin a noradrenalin, kůra nadledvin - 3 skupiny hormonů, které produkuje, nadledvina a její detoxikace
 • Hormony - mužské reprodukční ústrojí Mužský reprodukční systém - varlata-od embrya po dospělého jedince, hormon testosteron, detoxikační preparáty
 • Hormony - ženské reprodukční ústrojí Ženský reprodukční systém - vaječníky-základní orgán ženské reprodukce, děloha, řízení funkce vaječníků pomocí hypotalamu, detoxikační preparáty
 • Hormony - štítná žláza Hormony štítné žlázy, poruchy funkce - Hypotyreóza (snížená fce) a Hypertyreóza (zvýšená fce), detoxikace štítné žlázy
 • Hrdlo Zánět jako hlavní příznak toxického zatížení orgánů hrdla, jednotlivé orgány hrdla a jejich detoxikace
 • Imunita Pohled na imunitu - detoxikační medicína versus klasická medicína, tkáně a orgány podílející se na fci imunity, složitost fungování imunitního systému a základní preparáty určené k detoxikaci
 • Játra Játra - jejich zásobení a stavba, souvislost s čínským pentagramem - emoce, buňky jater, játra a imunita, funkce jater - tvorba žluči - žloutenka, metabolismus sacharidů a tuků, cholesterol, metabolismus proteinů, příznaky poškození jater, toxiny, játra a působení alkoholu, virové toxiny, herpetické viry, bakteriální infekce, autoimunitní počkození, preparáty na detoxikaci jater
 • Kardiovaskulární systém Srdce a jeho činnost, krevní oběh, detoxikace arterií, metabolismu, toxických kovů a v neposlední řadě také emoční složka detoxikace
 • Kloubní systém Stavba kloubu, zánět kloubu a jeho příčina, zařazení do pentagramu, detoxikační preparáty a důležité poznámky
 • Kostra Kostra - opěrný systém těla, základ pohybového aparátu, fce a stavba kosti, kosterní svaly a jejich uchycení, popis lidské kostry - lebka, páteř, hrudník, pletenec horní končetiny, pletenec dolní končetiny, detoxikace pohybového aparátu
 • Kůže a její detoxikace Kůže - největší orgán lidského těla a mapa celého organismu, fce a stavba lidské kůže, její detoxikace
 • Kůže Stavba kůže, atopický ekzém a jeho detoxikace, mykózy a jejich nejčastější příčina = candida, Herpex symplex - opar, Verruca vulgaris - bradavice, Urtikárie - kopřivka, Lupus erythematodes, akné
 • Ledviny Hlavní fce ledvin, močové ústrojí, překyselení organismu a jeho důsledky, protiplísňová imunita, příznaky poškození ledvin, toxiny pro tento orgán, infekční ložiska
 • Limbický systém Co vše je součástí limbického systému a jeho jednotlivé struktury - amygdala,hippocampus,gyrus cinguli,gyrus parahippocampalis,fornix,hypotalamus,talamus,mamilární jádra,hypofýza,gyrus dentatus,entorinální kůra,piriformní kůra,gyrus fornicis,čichový lalok,nucleus accumbens a orbitofrontální kůra
 • Lymfatický systém Anatomie lymfatického neboli mízního systému a další jeho části jako brzlík,slezina,kostní dřeň a shluky lymfatické tkáně, preparát Lymfatex, zahleňující potraviny a preparát LipoDren, mikrobiální toxin - detoxikační fenomén a jeho nejčastější klinické důsledky
 • Vazivo - mezenchym Tvorba zárodečných listů, 4 základní tkáně v lidském těle, vazivo a vazivové buňky, kolagenní vazivo tuhé a řídké, elastické vazivo, retikulární vazivo a vazivo tukové, chrupavka, kost, preparát Mezeg na detoxikaci vazivových tkání, OsteoDren - detox kosti, další z řady preparátů určených k detoxikaci jednotlivých typů vaziva
 • Mozek Emoce - nezbytné ke správnému vývoji mozku, neurony . Základní stavební jednotky, čím je mozek chráněn a z jakých částí se skládá, mozkový kmen, diencephalon, telencephalon, limbický systém a jeho funkce, hlavní detoxikační preparát Cranium, autoimunitní poškození, vliv mateřských orgánů na správnou funkci mozku, prvořadý je vliv emocí a stresu
 • Nervový systém Nervový systém člověka se stává ze 3 základních částí - I.periferní nervový systém,jeho 2 části - kraniální nervy a hlavové nervy + preparáty určené k detoxikaci, II.autonomní nervový systém, jeho části - sympatikus a parasympatikus + detoxikační preparáty, III. centrální nervový systém - mozek a mícha
 • Oko Okruh jater - právě k tomuto orgánu oko náleží, emocionalita tohoto okruhu, základní preparáty pro detoxikaci, jaterní očistná kůra den po dni, stavba oka a popis jeho jednotlivých částí, pohyb oka a s tím související detoxikace, detoxikace mozku ve spojitosti se zrakem, oční vady, zdravá strava pro dobrý zrak
 • Okruh jater Stavba jater a jejich funkce, žlučník, umístění v pentagramu, psychické projevy jater zatížených toxiny, hněva a agrese - jaterní emoce, detoxikace jater a žlučníku
 • Okruh ledvin Funkce a stavba ledvin, vznik a složení moči, močový měchýř a jeho stavba, detoxikace ledvin a doporučené preparáty
 • Okruh sleziny Má slezina vůbec nějaký zásadní význam pro lidský organismus?, kde se nachází a jak funguje, starosti a odpovědnost - charakteristický psychický obraz sleziny, detoxikace a základní preparát VelienDren
 • Periferní NS Kraniální neboli hlavové nervy a jejich detoxikace, spinální neboli míšní nervy a preparáty na jejich detoxikaci
 • Respirační systém Anatomie a funkce dýchacího ústrojí, spojení s lymfatickým systémem, základní toxiny respiračního systému, tlusté střevo - hlavní orgán chránící plíce, hlavní preparát RespiDren a řada dalších nezbytných detoxikačních preparátů
 • Srdce Vztah srdce k ostatním základním (mateřským) orgánům, jazyk - vedlejší vývod srdce a jeho odraz, srdce z hlediska detoxikační versus klasické medicíny, mikrobiální ložiska - největší problém, detoxikace srdce
 • Ucho Porovnání sluchu člověka a některých živočichů, stavba ucha - přijímače zvukového signálu - vnější,střední a vnitřní ucho, poškození sluchu a možné příčiny, sluch a emoce, pár zajímavostí z této oblasti
 • Žaludek Žaludek a jeho úkol, spojitost s ostatními orgány, jazyk a rty - obraz tohoto okruhu, nervové a látkové řízení žaludku, nejčastější onemocnění, doporučená detoxikace
 • Žilní systém Stavba a funkce žilní stěny, žilní nedostatečnost, propojení s lymfatickým systémem, toxiny v tomto systému, pentagram, preparáty určené k detoxikaci


Potíže:

 • Alergie Poruchy imunity - alergie a autoimunita, vliv genetiky, jak vypadá zdravá imunita, CNS,emoce a řízení imunity, hypersenzitivní reakce imunity - postupný rozvoj alergie, příčiny, spojitost s pentagramem, detoxikace preparátem Analerg, senná rýma, astma a ekzém
 • Atopický ekzém Kůže a její součásti, co je to atopie?, příčiny ekzému, detoxikační preparáty a postup
 • Autoimunita Shrnutí základních informací o imunitním systému, organismus=soubor buněk, buněčná komunikace pomocí mediátorů, účinek a klasifikace mediátorů, zánět, autoimunita - velký problém současnosti, co to vlastně je?, autoimunitní choroby, vliv dědičnosti
 • Bolesti zad Stavba lidské páteře, systém zádového svalstva a jeho tři skupiny, poruchy jednotlivých částí páteře a jejich projevy, psychosomatická složka - neopomenutelná role v souvislosti s bolestí zad, jak postupovat při detoxikaci zad, další možné postupy při řešení bolesti zad
 • Celiakie Diagnóza intolerance glutenu, diagnóza pomocí EAV a EAM setu, gluten a gliadin, spojení s možnou autoimunitní reakcí, malý slovníček celiakie, nemoci spojené s glutenem, nutnost dodržování diety, názorné příklady z praxe, detoxikace vybraných forem celiakie, přehled potravin vhodných pro bezlepkovou dietu versus potraviny nevhodné!
 • Deprese Na úvod dva příběhy z praxe, smutek a melancholie=ústřední emoce související s depresí, detoxikační preparáty, další emoce související s depresí - agrese a neschopnost prožívat radost -> detox jater a srdce, deprese je nemoc!, projevy navenek u člověka trpícího depresí, druhy deprese z hlediska klinického členění, možné příčiny
 • Dopamin, serotonin, receptory Dopaminové receptory a jejich distribuce, serotoninové receptory a distribuce, preparát Depreson - jeho účinky a následné hodnocení
 • Meridiány a strečink Popis a struktura svalu, vazivová tkáň, k čemu dochází při strečinku, co všechno strečink ovlivňuje, čchi, objev vědy - circadianní cyklus, meridián plic - Jin, meridián tlustého střeva - Jang, meridián žaludku - Jang, meridián sleziny - Jin, meridián srdce - Jin, meridián tenkého střeva - Jang, meridián močového měchýře - Jang, meridián ledvin - Jin, meridián osrdečníku - Jin, meridián tři zářiče - Jang, meridián žlučníku - Jang, meridián jater - Jin, meridián řídící dráhy, meridián dráhy početí
 • Metabolismus cukrů Sacharidy, glukóza - nejrozšířenější sacharid, trávení a vstřebávání sacharidů, řízení metabolismu cukru, dietetická doporučení, detoxikační preparáty
 • Metabolismus tuků Regulace metabolismu, enzymy zajišťující metabolické procesy, tuky neboli lipidy,jejich funkce v organismu a jednotlivé typy, detoxikace při zvýšené hladině krevních tuků, potravní pyramida
 • Migréna a bolesti hlavy Co je to vůbec bolest a receptory, které ji zachytávají, zpracování bolestivé informace, lokalizace a typy bolesti, Headovy zóny, migréna - spouštěcí faktory, souběžné poruchy, bolesti hlavy a detoxikace
 • Obezita Metabolismus cukrů a tuků, BMI Index, jak zhubnout, co můžeme pro organismus udělat detoxikací, genetický přístup
 • Pigmentace Melanin - jeho vznik a funkce, melanocyty - buňky produkující melanin
 • Problematika zhoubných nádorů Karcinogeny - příčiny vzniku rakoviny, rozdělení karcinogenů podle stupně nebezpečnosti a preparáty určené pro detoxikaci jednotlivých typů, hepatitida typu B, hepatitida typu C, virus HIV, HPV a jeho deoxikace, lidský T-buněčný leukemický virus typu I, přehled dalších vyskytujících se karcinogenů
 • Únava - choroba současnosti Čchi = energie člověka, mitochondrie - buňky v nichž se vytváří energie, zdroje energie, fyzická versus psychická únava, únava po jídle - možné příčiny a jak jí předejít, orexiny - bílkoviny nezbytné k udržení bdělosti, chyby v jídelníčku, problematika glykemického indexu, nejčastější projevy únavy, chronická onemocnění spojovaná s únavou, postupy detoxikace bez měření a s měřením
 • Únava Chronický únavový syndrom, energie musí proudit mezi jednotlivými orgány -> detoxikace mateřských orgánů je základ, střevo hraje významnou roli, CNS, strategie detoxikace
 • Vysoký krevní tlak Ledviny a jejich hlavní funkce, krevní cirkulace, vliv vody a soli, tlak krve a cévy, řízení tlaku krve ve spojitosti s ledvinami, co vše může ovlivňovat hypertenzi, překyselení organismu a jeho důsledky, ledviny a protiplísňová imunita, příznaky poškození ledvin a toxiny k nim náležející, infekční ložiska, detoxikace ledvin
Registrace pro zasílání novinek na emailové adrese ecc@joalis.cz
(c) blackies.net